Umowa przewozu – regulacje krajowe

Umowa przewozu co do zasady uregulowana została w ustawie Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. w tytule XXV oraz ustawie Prawo przewozowe z dnia 15 listopada 1984 r. Oba akty prawne regulują działalność przedsiębiorcy polegającą na przewozie osób lub rzeczy za wynagrodzeniem. Inez KawickaWspółzałożycielka bloga TSL i Prawo