Umowa przewozu – regulacje krajowe

Umowa przewozu co do zasady uregulowana została w ustawie Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. w tytule XXV oraz ustawie Prawo przewozowe z dnia 15 listopada 1984 r. Oba akty prawne regulują działalność przedsiębiorcy polegającą na przewozie osób lub rzeczy za wynagrodzeniem. Inez KawickaWspółzałożycielka bloga TSL i Prawo

Konwencja CMR – co obejmuje i reguluje umowa?

Dziś chcemy poruszyć temat dotyczący Konwencji o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (cmr) i protokołu podpisania, sporządzonego w Genewie dnia 19 maja 1956 r. Jednogłośnie uznałyśmy, iż prowadząc bloga z zakresu transportu i prawa powinnyśmy wyjść od podstaw, dlatego też pierwszy wpis poświęcony został jednemu z podstawowych aktów prawnych, który reguluje wykonywanie zarobkowego przewozu drogowego towarów. Inez KawickaWspółzałożycielka bloga …